Rocío Ahnert

Rocío Ahnert

Rocío Ahnert Iglesias neix a Burgos el 1952 , d’ascendència alemanya .
Resideix a Barcelona des de 1974.Desde molt petita manifesta la seva disposició per tot allò artístic i molt particularment per la pintura .
Estudia Art amb els professors i pintors Sanvisens, Teresa LLacer, Miravalls, Carralero, Ruiz, M.Quilez, Crespo, Hernandez – Pijoan, Muxart i Ràfols Casamada.
Obté el títol de Professora de Dibuix a 1982 i de Llicenciada en Belles Arts el 1983 per la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona .
Imparteix classes de Dibuix i Pintura .
Actualment té obra arreu del país i també a Alemanya , Holanda , els Estats Units .

Parlar de l’obra de Rocío Ahnert és parlar de pintura en Majúscules. Cada quadre, lluny de pretendre ser una imitació de la Natura , és una inspirada interpretació de la mateixa. Així, de la mateixa manera que una partitura musical s’inspira molt diferents interpretacions, o peça teatral pot ser representada de mil maneres diferents, R. Ahnert s’inspira en la natura per brindar-nos la seva pròpia interpretació personal.
Un moment de llum, o un racó cromàtic, es tradueixen per obra i gràcia de la pintora en una orgia de llum i color, on cada pinzellada és una demostració d’exquisida sensibilitat .
Els seus quadres són obres ” obertes” que inspiren en l’espectador tot un món de sensacions .
I hi ha més . Hi ha en tota l’obra de R. Ahnert un concepte d’extremada exigència amb si mateixa, de respecte cap al seu públic, de molta honestedat. Cada quadre és una creació nova i total. Fuig de solucions ja conegudes o de recursos repetitius, per buscar obsessivament i per sobre de tot, allò que aporta alguna cosa nova, allò que pot definir-se com veritablement creatiu. Això la fa certament més una pintora de qualitat que de quantitat.
Així, quan es contempla l’obra de R. Ahnert amb tot el seu savi devessall de llum i color i tota la seva sensualitat mediterrània, un s’adona fàcilment de la pintora exigent i sincera que hi ha darrere de cada quadre.

Felix Estrada Saladich
Col•leccionista d’art

Obres

Related Projects