Xavier Raventós

Xavier Raventós

La meva obra és una invitació a la reflexió sobre la invalidesa dels valors absoluts. Res no és blanc o negre i tot pot tenir diverses lectures. El pas del temps o el canvi de mentalitat, d’estat d’ànim, etc., ens submergeix en un diàleg amb les diferents possibilitats de transformació de la matèria.

Estant molt condicionat per les formes primigenies de la matèria, expresso una altra realitat o visió de les mateixes, de manera que així com no podem predir la durada i qualitat de les nostres relacions, per exemple, tampoc podem negar la possibilitat de transformació d’aquesta ‘cosa’ que és el nucli central de la meva escultura.

Perquè encara que aquesta matèria que m’ajuda a canalitzar els seus sentiments i sensacions d’una manera molt personal, sigui el ferro, i en la majoria dels casos parts i peces de material agrícola, antic o vell, no em considero per això un escultor de reciclatge, ja que per a mi la peça recuperada no és el nucli de l’obra, si no que és una part que m’ajuda la recreació de les meves idees. Però no s’ha de caure en la temptació de creure que pel mer fet, en cas de transformar unes peces, aconseguiré crear una escultura.

La reconstrucció forma part del procés creatiu de les meves obres. Desposseint al ferro de la seva forma original per convertir-lo en l’esperit i el tema dela meva obra.

Influït per la fotografia, no s’ha d’oblidar que sóc fotògraf, crec que la meva escultura té molt d’obra gràfica, però afegint-li aquesta tercera dimensió que sempre he trobat a faltar en la fotografia.

L’obra es pot i s’ha de tocar i sentir les diferents temperatures i textures del material -ferro en la majoria dels casos- i així mateix podem girar entorn d’ella i descobrir “aquell angle de visió” que ens porta a la interconnexió: espectador-obra-autor. Crec que hi ha d’haver un enamorament sobtat entre l’obra i l’espectador, però també hi ha una part molt important que és la convivència, que fa que amb el dia a dia veient l’obra vagis descobrint la seva força i la seva essència.

Obres

Related Projects