Edició de llibres i catàlegs d'art

Oferim serveis editorials per a la producció de llibres d'art i catàlegs d’autor.

La tasca principal de teresarius: promotors d’art és la de la coordinació general del projecte, treballant amb un ampli ventall de col·laboradors per tal d’adequar-nos a les necessitats de cada client.

Coordinem tot el procés de producció des de la creació del producte fins a l’impressió i enquadernació finals, optimitzant els recursos en tot moment.

Durant tot aquest procés, treballem sempre prop del client i garantim el compliment del calendari de producció previst.

teresarius: promotors d’art pot fer-se càrrec de tot el procés editorial, des del disseny de la imatge i continguts, el contacte amb els autors i la impressió, o bé, només alguna part del procés.

Serveis

  • Coordinació de la publicació: idea, petició, seguiment, recepció d’originals i control del procés de producció.
  • Disseny gràfic.
  • Redacció de textos a partir d’una recerca documental o de lliure creació.
  • Edició de textos en català i castellà.
  • Correcció d’originals, estil, ortogràfica i galerades.
  • Il·lustració de textos, amb imatges d’arxiu, d’agència, o per encàrrec.
  • Maquetació.
  • Impressió i enquadernació.
  • Traducció i edició de textos especialitzats en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i portuguès.