Taxació i valoració d'obres d'art

La qualificació i quantificació és imprescindible en repartiments d'herències o divorcis, testamentàries, pignoracions, assegurances i sinistres.

Els nostres serveis en aquest àmbit inclouen la taxació, catalogació i expertització de pintures, dibuixos, mobles, escultures, llibres, plata, joies, porcellanes, ventalls, vidre, catifes, numismàtica, icones, i en general de tots els objectes considerats artístics o que posseeixin alguna antiguitat.
Posi’s  en conctacte amb nosaltres

Pautes generals per la taxació i valoració d'obres

Taxació i valoració

Posem preu a les seves obres d’art o antiguitats, per a això comptem amb una base de dades de preus actualitzats de peces al mercat de l’art, preus en galeries d’art, antiquaris i cotització en subhastes.
Taxació per escrit: Peces artístiques de qualsevol estil i època.
Criteris per a una taxació: Autenticitat, autoria, cronologia, estil, tema, suport, conservació, moda, raresa…

Investigació

Davant el desconeixement de l’autoria d’una obra d’art, la nostra feina consisteix en una exhaustiva recerca bibliogràfica i documental a nivell nacional i internacional, per poder arribar a la correcta catalogació i/o autoria de l’obra. Una vegada realitzada la investigació de l’obra de referència, podem arribar a conèixer l’autor, el taller, el cercle o l’escola a què pertany la peça estudiada.

A continuació, si vostè ho desitja, tramitem el corresponent dictamen d’autoria i/o autenticació de l’obra en qüestió, a càrrec dels millors i més reconeguts especialistes tant nacionals com estrangers, lliurant-li el resultat per escrit.

Expertització

Expertitzem i dictaminem obres d’art que incumbeixen a la nostra especialitat. El nostre permanent contacte amb els millors especialistes, tant espanyols com estrangers, ens permet el poder oferir-los, per a les obres i objectes que escapen del nostre estricte àmbit d’especialització, la tramitació de l’expertizació i, en el seu cas, el corresponent dictamen d’autoria realitzat pels especialistes internacionals de major prestigi i reconeixement.

Considerem que aquest servei és de màxima importància per verificar l’autenticitat de les obres d’art i, en conseqüència del seu valor.

Catalogació i inventari

Cataloguem i inventariem per escrit i amb tot detall, qualsevol obra d’art, de col·lecció o objectes artístic. Per a això ressenyem, a més de la fitxa tècnica, altres aspectes com són: estat de conservació, exposicions, bibliografia, procedència i un llarg etcètera.

Aquest servei és imprescindible per a la qualificació i quantificació de qualsevol col·lecció pública o privada.

Estudis tècnics

Contactem amb els millors especialistes i tallers per poder efectuar, amb absoluta garantia, els estudis tècnics que es precisen per a la investigació d’una obra d’art i també per a les intervencions necessàries que exigeixen el correcte manteniment i conservació de les obres d’art. Estudis que es poden realitzar: Anàlisi de pigments. Anàlisi de suport. Anàlisi de materials. Radiografia. Reflectografia infraroja. Llum d’ultraviolat. Comprovació de la grafia pinacològica.